Preikestolen

Avslutter driften av Høgsfjord-sambandet

Sambandet trafikkeres av «Petter Dass». Fartøyet har kapasitet til 50 personbilenheter og 299 passasjerer.

Samferdselsutvalget i Rogaland har i dag besluttet at Boreals ruteløyve for Høgsfjord-sambandet skal trekkes tilbake. Boreal vil som følge av dette avslutte driften så fort som praktisk mulig.

Sambandet drives som kjent på kommersiell basis, det vil si helt uten fylkeskommunalt tilskudd. I tiden etter tildelingen av løyvet har det vært radikalt endrede forutsetninger for driften.

14 måneder med bompengefritt Ryfast fikk naturlig nok en direkte konsekvens for trafikkgrunnlaget for Høgsfjord-sambandet, da trafikantene selvsagt foretrakk en "gratis overfart". Man skal heller ikke undervurdere betydningen av at det da ble etablert et kjøremønster, som også etter at bompengene ble innført, har påvirket trafikkgrunnlaget for fergesambandet i negativ retning.

Fra mars 2020 ble trafikkbortfallet i Høgsfjord-sambandet dramatisk forverret på grunn av pandemien. I løpet av 2,5 år med pandemi var reisemønsteret dramatisk endret. Befolkningens reisemønster vil også være endret for lang tid, kanskje for alltid. Spesielt gjelder dette for arbeidsreiser, som påvirkes av økt bruk av hjemmekontor. Også dette har ledet til at trafikkgrunnlaget er redusert i Høgsfjord-sambandet.

I tillegg har både krigen i Ukraina og andre globale forhold påvirket rammevilkårene for driften av sambandet. Dette har ledet til et transportmarked med astronomiske rater, forsinkelser i leveranser, og skyhøye råvarepriser og energipriser.

På tross av at forutsetningene for løyvebetingelsene som ble satt i 2019 er radikalt endret, har vi valgt å opprettholde driften. Frem til dags dato har vi tapt i overkant av 40 millioner kroner på Høgsfjord-sambandet. Våre dyktige og motiverte mannskaper har sørget for stabil og trygg drift. Sambandet har så langt i år en regularitet på rett under 99 prosent.

Samlet sett har vi konkludert med at den opprinnelige rutetabellen ikke er bærekraftig. Det er ikke lenger trafikkgrunnlag for å gå med den planlagte frekvensen. Av både økonomiske og miljømessige årsaker, er det ikke forsvarlig å kjøre tom ferge over Høgsfjorden. Vi har derfor bedt Rogaland fylkeskommune om at betingelsene for løyvet blir endret. Når samferdselsutvalget nå velger å trekke tilbake løyvet, blir konsekvensen at vi innstiller driften av sambandet så fort som praktisk mulig. Vi kommer tilbake med informasjon om hvor fort dette kan skje.

Kjetil Førsvoll
Konsernleder, Boreal

Preikestolfergen