Skip to main content

Mål om å starte Lauvvik–Oanes i juni

Boreal har et mål om å starte opp Lauvvik–Oanes-sambandet i juni.

Boreal måtte innstille sambandet som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset.

Norge står nå midt oppe i den tredje smittebølgen. Myndighetene er bekymret for utviklingen med rekordhøye smittetall, særlig i lys av ny kunnskap om økt risiko for alvorlig forløp og høyere risiko for sykehusinnleggelser med den engelske varianten av viruset.

Norske myndigheter anbefaler folk å holde seg mest mulig hjemme, unngå unødvendige reiser og benytte hjemmekontor i den grad det er mulig. Dette er tiltak som påvirker reisemønsteret i hele vårt konsern, og i kollektivbransjen for øvrig. Antall passasjerer med kollektivtrafikken i Norge ble nesten halvert under pandemien i 2020, og nedgangen i 2021 ser ut til å bli like stor, viser rapporten «Vil covid-19 pandemien gi en langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?» laget av rådgivingsselskapet Stakeholder AS på oppdrag fra NHO Transport. Den tredje bølgen påvirker også i stor grad land som Norge normalt har mange tilreisende turister fra, og det er fortsatt uavklart hvilke retningslinjer som vil gjelde for ut- og innreise til sommeren.

Vi forholder oss til myndighetenes tiltak, og slik som koronasituasjonen er nå, ser vi ikke at det er et stort nok reisebehov til at det er forsvarlig å starte opp sambandet. Vi følger situasjonen fra dag til dag, og vår ambisjon har hele tiden vært å starte opp igjen sambandet når vaksineringen får sin effekt og hele samfunnet forhåpentligvis kan vende tilbake til en mer normalisert hverdag med et normalisert reisemønster.

På tross av den alvorlige og uavklarte situasjonen som hele samfunnet fortsatt befinner seg i, har vi et mål om å starte opp Lauvvik–Oanes-sambandet i juni. Vi vil komme tilbake med mer detaljer vedrørende oppstarten.

Korona situasjonen

På grunn av kraftig reduksjon i antall reisende innstiller Boreal Lauvik - Oanes sambandet fra og med mandag 16.11 og inntil videre. Boreal beklager ulempene dette medfører for de reisende. Link til mer informasjon finner du her: Innstiller Lauvvik-Oanes inntil videre 

Rutetabell:

Last ned rutetabell her

Takster:

Last ned takster her

Billettløsning:

Hvordan kjøper jeg fergebillett?

Billetter og verdikort kjøpes om bord på fergen. Forhåndskjøpte verdikort utleveres om bord på fergen mot fremvisning av gyldig kvittering og legitimasjon. 

Når du reiser med fergen kan du kjøpe billett med bankkort eller verdikort.

Hvordan fungerer verdikortet?

Verdikort er et fergekort som fylles med reisepenger, hvor saldoen blir lagret på kortet. Ved kjøp av verdikort gis det 40 % rabatt på fergebilletten dersom du reiser med kjøretøy. Passasjerer i bil reiser gratis. Reisende uten kjøretøy betaler fast lavpris. Verdikortet kan kun brukes på sambandet Lauvvik–Oanes. Betaler du fergeturen med verdikort vil beløpet trekkes fra kortet. Rabatt forutsetter at man kjøper/fyller på et verdikort med følgende minimumskjøp og påfyllingsbeløp.

Minimumsbeløp for kjøp og påfylling:

Kr. 3 400,-

Verdikort Kr. 50,- kommer i tillegg.

Refusjon

Dersom du ønsker å få refundert et beløp som du har innestående på verdikortet, last ned og fyll inn: Skjema for refusjon. Utfylt skjema med kopi av kvittering sendes til: regnskap.hammerfest@boreal.no Verdikortet sendes til; Boreal Sjø AS, Postboks 609, 8801 Sandnessjøen. Verdikortet vil bli sperret og kan ikke brukes igjen. Restverdi + kortgebyr på kr. 50,- vil bli refundert. Det må forventes noe behandlingstid for å få refundert beløpet.

Link til skjema: Skjema for refusjon 2021 

Ved tapt eller frastjålet verdikort, kontakt oss på tlf. 915 55 888 for å få sperret kortet.

Vi erstatter ikke ødelagte verdikort med synlige skader. Er kortet påført ytre skade utover normal slitasje, må du kjøpe nytt verdikort og det vil tilkomme et kortgebyr på kr. 50,- For å få refundert innestående verdi, må det vises til kvittering. Verdikort uten synlige skader som har sluttet å virke vil bli erstattet og det vil bli gitt refusjon på kortgebyr og eventuell innestående restverdi. For refusjon av gjenstående saldo til bankkonto ved tapt, ødelagt eller frastjålet verdikort må det vises til kjøpskvittering for å få tilbakebetalt den gjenværende verdien på verdikortet. Vi anbefaler å ta bilde av kvitteringen. Det gis ikke refusjon uten gyldig kvittering. Det gjelder fra når kunden leverer inn verdikortet, og kan ikke gjøres gjeldende tilbake i tid. Det gis ikke refusjon i kontant.

Husk å ta vare på eller ta bilde av kvitteringen.